Wedel Inspecties
   Inspectie en Advies Stookinstallaties
 
 HOME   Over Wedel Inspecties B.V.   Diensten   Advies   Scopes   Contact   linkedin
     

Overzicht diensten

Tijdens een EBI en PI worden de volgende punten gecontroleerd:

1. Emissie:  
 • Kooldioxide [CO2]
 • Koolmonoxide [CO]
 • Stikstofoxide [NOx]
 • Zwaveldioxide [SO2]
 • Onverbrande koolwaterstoffen [CxHy]
 • Stof [mg/m3]

  De laatste drie emissies gelden alleen voor met vaste brandstoffen gestookte installaties.
 
2. Vaststellen rendement en belasting:  
 • Tijdens deze metingen wordt de mate van rationeel energieverbruik beoordeeld en indien gewenst, wordt een advies t.a.v. de verlaging van het energieverbruik gegeven.
 
3. Controle beveiliging:  
 • Diverse beveiligingen brander en gasstraat.
 • Proces bewakingen.
   
4. Controle aanwezigheid van:  
 • Elektrische schema‚Äôs van stookinstallatie.
 • Bedienings- en onderhoudsvoorschriften (CE toestellen).
 • Installatiedossier (logboek).
 
5. Samenstellen installatie dossiers.

Naar aanleiding van de wijziging van het inspectiebeleid t.a.v. gasgestookte installaties is het noodzakelijk voor elke installatie >130kW een installatiedossier te maken. Het installatiedossier dient door een
EBI functionaris te worden opgesteld.

Wedel Inspecties stelt het installatiedossiers samen. Wij zullen u hierover graag nader informeren.
 
6. Algemene controle van:  
 • Stookruimte met de aanwezige apparatuur en veiligheidsvoorzieningen
 • Bereikbaarheid noodvoorzieningen en hoofdafsluiter t.b.v. de brandstoftoevoer
 • Voorziening t.b.v. de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen
 • Dichtheid gasleiding inclusief de aanwezige appendages
 
7. Wanneer keuren:  
 • De verplichte milieu-inspectie geldt voor toestellen met een gezamenlijke
  nominale belasting >= 100 kW.
 • Voor toestellen met een belasting >= 100 kW dient deze inspectie eenmaal    
  per 4 jaar te worden uitgevoerd.

 

 • NOX Emissie metingen volgens SCIOS Scope 6
1. Wanneer meten:  
 • Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) aan de emissie-eisen in hoofdstuk 3.2 van het Activiteitenbesluit voldoen. De eisen gelden dan niet alleen meer voor nieuwe stookinstallaties, maar voor alle ketels, motoren en gasturbines. Dus ook die van voor 1 april 2010 of die tot 1 januari 2014 onder de NOx-emissiehandel vielen. Voor installaties in de offshore of bij tuinders die extern CO2 betrekken, geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2019.
 • Wedel inspecties B.V. kan u adviseren of uw installatie gemeten dient te worden en aan welke emissie eisen deze dient te voldoen.
 • Voor de actuele informatie kunt u ook kijken op infomil.nl

 Contact

Wedel Inspecties B.V.
Bunuelstrook 1
2726 RX Zoetermeer

Tel: 06 49 35 45 18

E-mail:
info@wedel-inspecties.nl
KvK- nr: 62984977
BTW-nr: NL855040981B01


    © Wedel Inspecties B.V. | Colofon